2020

 
» REKONŠTRUKCIA 22KV ROZVODNE ZA KASÁRŇOU, BA
Slovak Telecom, a.s
  
 
 
» SERVIS A SHOWROOM MERCEDES - BENZ A KIA, BRATISLAVSKÁ CESTA 1, NITRA
Motor - Car Nitra, spol. s r.o.
      ŠTANDARD MAR2020
  
 
» DÁTOVÉ CENTRUM, IT SÁLA 90,13 m2, STREDNÉ SLOVENSKO
Slovak Telekom a.s.