2013
» REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY LEŠKOVA, BRATISLAVA
Infostat
 
 
» BYTOVÝ DOM, DROTÁRSKA CESTA, BRATISLAVA MACHNÁČ
Rezidencie Machnáč, s.r.o.
 
 
» VYBUDOVANIE NOVÝCH UPS, m.č.267, DC TAJOV
SLOVAK TELECOM a.s., BA
 
 
» ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BCV - ELEKTROKOMPLEX,
Tuhovské pole, k.ú. VAJNORY, BRATISLAVA
HTI Real, s.r.o., Bratislava
 
 
» ROZŠÍRENIE IT SÁLY m.č. 185 a,b, DC TAJOV
SLOVAK TELECOM a.s., BA