KONTAKT:                                            HTI s.r.o.
                                         Tuhovská 29
                                    831 06 Bratislava
                                       
                               Telefon:   0905 604 641
                                 
                                     E-mail:  hti@hti.sk